บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ปี 2564 ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด รับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2564 ระดับประเทศ ( Thailand Labor Management Excellence Award 2021) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

โดยมีคุณยิ่งใหญ่ นาเวียง ผู้จัดการทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล จากนายกอบชัย บุญอรนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

Comments are closed.