QUALITY THAT IS GUARANTEED

PP woven bags with appealing
design and great durability

GREEN PACK TO GREEN EARTH

RESEARCH FOR THE BEST QUALITY

Customizable PVC sheet
and coating film

PIONEER PRODUCER

เกี่ยวกับเรา

รู้จักกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นธุรกิจพลาสติกและแปรรูปแบบครบวงจรในประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพและบริการโดยบุคลากรทุกคน รวมถึงการดำเนินกิจการที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตถึงทุกวันนี้

บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Carbon Footprint, GHPs and HACCP, FSSC, C-TPAT และ SMETA เป็นต้น

การควบคุมคุณภาพ

เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันในเวทีธุรกิจระหว่างประเทศได้ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพระดับสากล และนโยบายคุณภาพนี้ได้ถูกนำไปใช้ในทุกหน่วยธุรกิจอย่างทั่วถึง

ความมุ่งมั่น

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพได้ถูกนำมาปฏิบัติและรักษามาตรฐานไว้โดยมีวัตถุประสงค์ในการการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั่วโลก  เช่น กิจกรรม 5ส กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะ (Suggestion) การปรับปรุงงาน (Kaizen) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (QCC) และการบำรุงรักษาทวีผลแบบมีส่วนร่วม (TPM) กิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 8

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลใน พิธีมอบรางวัลของจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนมหิศราธบดี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 […]

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 2 

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานบางปะกง ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลใน พิธีมอบรางวัลของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นที่ห้องเทพราช โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนท์โฮเทล ตำบลคลองนา อำเมืองฉะเชิงเทรา […]

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ ชมรมเพื่อนห่วงใยเพื่อน ร่วมกันดูแลพนักงาน ครอบครัวพนักงานและผู้สูงอายุในชุมชน ที่เจ็บป่วยติดเตียง

กลุ่มธุรกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และชุมชนใกล้เคียงบริษัท จึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม “เพื่อนห่วงใยเพื่อน” เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยกันดูแลพนักงาน ครอบครัวพนักงานและผู้สูงอายุในชุมชน ที่เจ็บป่วยติดเตียง โดยในปี 2566 นี้ ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยและมอบสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ เวชภัณฑ์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม […]