ผ้าใยสังเคราะห์

ผ้าใยสังเคราะห์ชนิด Spunbond Hydrophilic

ผลิตภัณฑ์ผ้าใยสังเคราะห์ Spunbond Hydrophilic มีคุณสมบัติซึมซับได้ดี ไม่เปียกซ้ำ และมีคุณสมบัติไม่แตกเป็นฝอย

ผ้าใยสังเคราะห์ชนิด Spunbond Hydrophobic

ผ้าใยสังเคราะห์ Spunbond Hydrophobic มีความนุ่มพิเศษ
และสามารถกันน้ำได้ดี

ผ้าใยสังเคราะห์ชนิด Spunmelt
Hydrophilic

ผ้าใยสังเคราะห์ Spunmelt Hydrophilic สามารถซึมซับน้ำได้ดี
และไม่เปียกซ้ำ

ผ้าใยสังเคราะห์ชนิด Spunmelt Hydrophobic

ผ้าใยสังเคราะห์ Spunmelt Hydrophobic สามารถกันน้ำได้ดี มีคุณสมบัติไม่แตกเป็นฝอย และระบายอากาศได้ดี