บรรจุภัณฑ์อาหาร และ เครื่องดื่ม

อาหารพร้อมรับประทานกำลังได้รับความนิยมต่อการใช้ชีวิตในวิถีชีวิตยุคใหม่  บรรจุภัณฑ์อาหาร จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจอาหารเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย ทั้งชนิดที่อุ่นด้วยไมโครเวฟได้ สำหรับอาหารพร้อมรับประทานในรูปแบบอาหารแช่แข็ง และ อาหารแช่เย็น

บรรจุภัณฑ์อาหาร คือ อุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ในการเก็บรักษา ขนส่ง และจัดแสดงอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ การเกิดเชื้อโรค และการสูญเสียคุณภาพของอาหาร

บรรจุภัณฑ์อาหารมีหลักๆ 2 ประเภท คือ บรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยแต่ละประเภทจะมีความเหมาะสมต่อการใช้งานแตกต่างกันไป โดยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมจะช่วยให้อาหารที่จัดเก็บและขนส่งมีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียหายและการสูญเสียของอาหารในระหว่างการขนส่งได้อีกด้วย

บรรจุภัณฑ์อาหาร กระดาษ

แก้วกระดาษ

แก้วกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บเครื่องดื่ม เช่น น้ำเปล่า น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มอื่นๆ โดยสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายขนาด และรูปทรง ตามความต้องการของลูกค้า

ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บอาหารทั่วไป โดยมีขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการ และมีความแข็งแรงทนทาน สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายสถานการณ์

จานกระดาษ และ ถาดกระดาษ

จานกระดาษ และ ถาดอาหาร เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเลี้ยง หรืองานที่ต้องใช้จานเยอะ ๆ โดยมีขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการ และมีความแข็งแรงทนทาน

กล่องกระดาษ

กล่องกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการใส่อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขนส่ง หรือการเก็บอาหารเพื่อใช้ในงานต่างๆ โดยมีขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการ และมีความแข็งแรงทนทาน

แก้วกระดาษ
ถ้วยกระดาษ

บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก

ถ้วยกระดาษ และ ชามกระดาษ บรรจุอาหารและเครื่องดื่มจะผลิตขึ้นตามแบบที่ลูกค้าต้องการ   บริษัทใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Flexo ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร   ลูกค้าสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์กระดาษแบบ ชั้นเดียว และ สองชั้น ที่เหมาะสมกับการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มทั้งแบบร้อนและแบบเย็น นอกจากนี้บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ถ้วยพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

แก้วพลาสติก

แก้วพลาสติกมักถูกทำจากพลาสติกประเภท PET ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง และสามารถนำมาทำรูปได้ง่าย และมีราคาถูก นอกจากนี้ แก้วพลาสติกยังเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ถ้วยพลาสติก

ถ้วยพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเครื่องดื่ม และอาหารขนาดเล็ก มักมีขนาดใหญ่กว่าแก้วพลาสติก ถ้วยพลาสติกมักถูกทำจากพลาสติกประเภท PS ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความโปร่งใส และมีความแข็งแรง นอกจากนี้ ถ้วยพลาสติกยังเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จานพลาสติก

จานพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอาหาร มักมีขนาดใหญ่ และมักใช้ในงานเลี้ยงสัมมนา หรืองานขนาดใหญ่ จานพลาสติกมักถูกทำจากพลาสติกประเภท PP ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง และมีความทนทานต่อความร้อน นอกจากนี้ จานพลาสติกยังเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม