บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ภาชนะใส่อาหาร

อาหารพร้อมรับประทานกำลังได้รับความนิยมต่อการใช้ชีวิตในวิถีชีวิตยุคใหม่  บรรจุภัณฑ์อาหาร จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจอาหารเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย ทั้งชนิดที่อุ่นด้วยไมโครเวฟได้ สำหรับอาหารพร้อมรับประทานในรูปแบบอาหารแช่แข็ง และ อาหารแช่เย็น

ถ้วยและถังพลาสติก

ถ้วยพลาสติกสำหรับเครื่องดื่มได้ผลิตจากเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปแบบผนังบางและการใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบ Thermoforming ผลิตภัณฑ์ถ้วยพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มและถังพลาสติกบรรจุอาหารของบริษัทจะมีความคงทนและเงา  บริษัทได้ผลิตบรรจุอาหารหลากหลายขนาดและหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งสามารถบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็น

แก้วกระดาษ
ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ และ ชามกระดาษ

ถ้วยกระดาษ และ ชามกระดาษ บรรจุอาหารและเครื่องดื่มจะผลิตขึ้นตามแบบที่ลูกค้าต้องการ   บริษัทใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Flexo ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร   ลูกค้าสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์กระดาษแบบ ชั้นเดียว และ สองชั้น ที่เหมาะสมกับการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มทั้งแบบร้อนและแบบเย็น นอกจากนี้บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ถ้วยพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย