พลาสติกแผ่นแข็งและเคลือบ

แกนบัตรพลาสติกและ
ฟิล์มเคลือบ

บริษัทผลิตแกนบัตรพลาสติก PVC และฟิล์มเคลือบคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับบัตรพลาสติกที่ใช้ในรูปแบบหลากหลาย ตั้งแต่ บัตรที่ใช้ในธุรกิจธนาคาร  บัตรเติมเงินโทรศัพท์ และบัตร Smart Card

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์แผงยา

บริษัทเป็นผู้นำด้านการผลิตฟิล์มสำหรับเครื่องจักรที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ยา  ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเราจะผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

แผ่นฟิล์มสำหรับงานระบายความร้อน

แผ่นฟิล์มสำหรับงานระบายความร้อนถูกใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของบริษัทมีคุณสมบัติที่ทนความร้อนสูงได้เป็นอย่างดี