ท่อพีวีซีและข้อต่อ

ท่อพีวีซี กับตัวเลขที่อยู่บนท่อ เคยสังเกตุไหม บอกอะไรผู้ใช้งานบ้าง

ท่อพีวีซี 

1. ท่อพีวีซี สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (สีฟ้า)

ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2532

 • 1.1 ท่อพีวีซียาว 4 เมตร ชนิดต่อด้วยข้อต่างๆ และบานหัวที่ปลายท่อ
 • 1.2 ท่อพีวีซียาว 6 เมตร ชนิดต่อด้วยแหวนยาง

การเลือก ท่อพีวีซี  สำหรับดื่มหรือใช้ภายในครัวเรือนหรือหลายคนรู้จักกันดีในชื่อเรียกว่าท่อประปา ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อพลาสติกสีฟ้าซึ่งมีหลายขนาดด้วยกัน มีหน้าที่ลำเลียงน้ำไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้การบริโภคและอุปโภคทั้งในระดับครัวเรือนและในระดับอุตสาหกรรม

คุณสมบัติที่สำคัญของท่อพีวีซี คือคุณภาพในการใช้งาน เนื่องจากหากเราเลือกท่อพีวีซี ที่มีคุณภาพจะสามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานถึง 50 ปีเลยทีเดียว นอกจากนี้ท่อพีวีซีสำหรับดื่ม ควรเป็นท่อพีวีซีที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีต่าง ๆ และยังสามารถทนความกัดกร่อนได้ดีและสามารถใช้กับแรงน้ำสูงได้โดยที่ไม่แตกหรือรั่วจึงจะเหมาะสมกับการใช้งานในระบบประปา

2. ท่อพีวีซีสำหรับใช้งานอุตสาหกรรมและการเกษตร (สีเทา)

ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 999-2533

 • 2.1 ท่อยาว 4 เมตร ชนิดต่อด้วยข้อต่างๆ และบานหัวที่ปลายท่อ

การใช้ท่อพีวีซีเพื่อการเกษตรนี้มีหน้าที่หลักในการลำเลียงน้ำไปใช้เพื่อบำรุงพืช ผักและผลไม้ตามไร่สวนและไร่นาของเกษตรกร โดยท่อพีวีซีสำหรับใช้ในการเกษตรจะมีคุณสมบัติแตกต่างจากท่อน้ำดื่มคือ สามารถคงทนในสภาวะอากาศที่ชื้นได้ ไร้ปัญหาเรื่องการขึ้นสนิม และสามารถต้านไฟได้ อีกทั้งมีน้ำหนักเบาและมีความบางมากกว่าท่อประปา

3. ท่อพีวีซีสำหรับใช้ร้อยสายไฟและโทรศัพท์ (สีเหลือง)

ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 216-2524

 • 3.1 ท่อยาว 4 เมตร ชนิดต่อด้วยข้อต่างๆ และบานหัวที่ปลายท่อ
 • 3.2 ท่อยาว 6 เมตร ชนิดต่อด้วยข้อต่างๆ และบานหัวที่ปลายท่อ

ท่อร้อยสายหรือท่อพีวีซี ที่มีลักษณะเป็นท่อพลาสติกสีเหลืองทำหน้าที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้าสำหรับร้อยสายไฟหรือสายโทรศัพท์ มีความสำคัญสำหรับการเดินสายไฟภายในที่อยู่อาศัยหรืออาคารต่าง ๆ โดยท่อชนิดนี้นอกจากจะทำให้เกิดความระเบียบเรียบร้อยในการเดินสายไฟแล้วยังสามารถป้องกันปัญหาสายไฟชำรุดหรือถูกกระแทกจากวัตถุภายนอกได้

คุณสมบัติของท่อร้อยสายหรือท่อพีวีซี สีเหลืองนี้สามารถต้านเปลวไฟได้ เหมาะกับใช้เดินไฟลอยและฝังเข้าไปในผนังที่เป็นคอนกรีตได้ สำหรับการเลือกท่อร้อยสายหรือท่อพีวีซี อย่างเหมาะสมนั้นควรเลือกท่อพีวีซีที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน สามารถเป็นฉนวนกันไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี แลไม่ทำให้ไฟติดได้โดยง่าย

4. ท่อพีวีซีแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา

ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2532

5.ท่อพีวีซีสำหรับบ่อบาดาล

ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2532

คุณสมบัติพิเศษของ ท่อพีวีซี และอุปกรณ์ข้อต่อ ตรา 3เอ

 1. มีความแข็งแรงทางกลสูงและมีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
 2. น้ำหนักเบา
 3. ติดตั้งง่าย
 4. ผิวภายในเรียบ ทำให้มีสัมประสิทธิ์การเสียดทานของน้ำที่ไหลผ่านท่อต่ำ ส่งน้ำได้ไกล และการสะสมของตะกรันน้อย
 5. ทนทานต่อสารเคมี ไม่ผุกร่อน ไม่เป็นสนิม
 6. เป็นฉนวนไฟฟ้า
 7. ไม่ติดไฟ
 8. ปลอดภัย ไม่เป็นพิษ
 9. ไม่เป็นตัวนำความร้อน
 10. สะดวกในการซ่อมบำรุง
 11. ราคาถูก