แกนกระดาษ

บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานแกนกระดาษ ดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายแกนกระดาษ เพื่อการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมฟิล์ม, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมผลิตเทปกาว และใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้า ทางบริษัทมีการปรับปรุงและพัฒนาขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และด้วยกระบวนการผลิตแกนกระดาษที่พิถีพิถัน ทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตสูงต่อไป

แกนกระดาษสำหรับม้วนฟิล์ม

แกนกระดาษ สำหรับม้วนฟิล์มมีหลายขนาดและรูปแบบที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ สำหรับม้วนฟิล์มมาตรฐานที่ใช้ในการถ่ายภาพ อาจมีขนาดของแกนกระดาษระหว่าง 35-50 มิลลิเมตร (mm) และมีความยาวที่เหมาะสมเพื่อรองรับม้วนฟิล์มที่มีความยาวต่างๆ ซึ่งสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

แกนกระดาษสำหรับพลาสติก

แกนกระดาษ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการรองรับและเก็บฟิล์มพลาสติกในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก แกนกระดาษพลาสติกอุตสาหกรรมมักจะมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักและความยืดหยุ่นของม้วนฟิล์มพลาสติก และมักใช้วัสดุเช่นพลาสติกที่ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิและความชื้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

แกนกระดาษสำหรับผ้า

แกนกระดาษ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วไปหรือ “แกนกระดาษสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ” หรือ “แกนกระดาษสำหรับสิ่งทออุตสาหกรรม” เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และถูกออกแบบมาเพื่อรองรับและจัดการวัสดุสิ่งทอต่าง ๆ เช่นผ้า, เส้นไหม, เส้นด้าย และเส้นใย แกนกระดาษเหล่านี้มีภาระงานที่สำคัญในการรองรับและปกป้องวัสดุสิ่งทอในระหว่างกระบวนการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แกนกระดาษ ได้ที่ :

คุณทัศนะ เชาวนรบิน
เบอร์ติดต่อ : 081-8619863
อีเมล์ :