แกนกระดาษ

แกนกระดาษสำหรับม้วนฟิล์ม

แกนกระดาษ แบบแข็งพิเศษเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะใช้สำหรับม้วนฟิล์ม

แกนกระดาษสำหรับพลาสติก

แกนกระดาษ ตัดขอบเรียบใช้สำหรับเทปกาวและม้วนพลาสติก

แกนกระดาษสำหรับผ้า

แกนกระดาษ ทั่วไปที่เหมาะกับผ้าผืน และผ้าม้วน