ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายยิ่งใหญ่ นาเวียง ผู้จัดการทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ ผู้แทนจากบริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด   เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (พ.ศ.2559-2563) โดยบริษัทฯมีความที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและจัดสวัสดิการให้มีความเหมาะสม […]

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์เขตประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา ผู้บริหารและพนักงานร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันรูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 14:00 -15:30 น. ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data […]

โรงอาหารสะอาดและปลอดภัยสำหรับนักเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2561 – บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดกิจกรรม “โรงอาหารสะอาดและปลอดภัยสำหรับนักเรียน” ที่ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ท่านประธานประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมพนักงานที่เป็นชมรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ […]

กิจกรรมจิตอาสา “ทำดีเพื่อแม่”

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 – พนักงานของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ภายใต้ชมรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำ ริร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน อาจารย์ และนักเรียนในกิจกรรม “ทำดีเพื่อแม่” ด้วยการทำความสะอาด ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและจัดการภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา […]

รางวัลบริษัทเอกชนสนับสนุนผู้พิการดีเด่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คุณอิสระวัจน์ สิทธิการุณ เป็นตัวแทนจาก บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลโล่รางวัลบริษัทเอกชนสนับสนุนผู้พิการดีเด่นจากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) กับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อีก […]

จดทะเบียนคาร์บอน ฟุตพริ้นท์

ดร.อุสา สมนึก รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนของบริษัทในการจดทะเบียนคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ กับผลิตภัณฑ์กระสอบทอสาน ณ โรงแรมเซ็นทาร่า แกรนด์ในวันที่ 19 กันยายน 2560

วันเก็บขยะชายหาดสากล

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับองค์กรทั้งจากของรัฐ และเอกชนในจังหวัดระยอง เก็บขยะจากหาดแม่รำพึง ในวันเก็บขยะชายหาดสากลประจำปี 2560 ซึ่งอาสาสมัครต้องเก็บขยะตามชายหาดในระยะ 3 กิโลเมตร กิจกรรมนี้เป็นการรณรงค์ให้เกิดสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

พิธีมอบทุนการศึกษา

คุณประเสริฐ กับคุณทัศนีย์ พุ่งกุมารได้มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 มีนักเรียนและนักศึกษา 329  ราย จาก สระบุรี ชลบุรี และสงขลา ที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้