ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศการจ่ายปันผลประจำปี 2567

Signed-ประกาศจ่ายปันผล-2567Download

ประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น-2567Download

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศิวพร มณีศิริ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนผู้บริหารบริษัทในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2566 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบโล่รางวัล […]

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 8

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลใน พิธีมอบรางวัลของจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนมหิศราธบดี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 […]

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 2 

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานบางปะกง ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลใน พิธีมอบรางวัลของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นที่ห้องเทพราช โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนท์โฮเทล ตำบลคลองนา อำเมืองฉะเชิงเทรา […]

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ ชมรมเพื่อนห่วงใยเพื่อน ร่วมกันดูแลพนักงาน ครอบครัวพนักงานและผู้สูงอายุในชุมชน ที่เจ็บป่วยติดเตียง

กลุ่มธุรกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และชุมชนใกล้เคียงบริษัท จึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม “เพื่อนห่วงใยเพื่อน” เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยกันดูแลพนักงาน ครอบครัวพนักงานและผู้สูงอายุในชุมชน ที่เจ็บป่วยติดเตียง โดยในปี 2566 นี้ ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยและมอบสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ เวชภัณฑ์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม […]

บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด คว้ารางวัล Gold Winner of Gravure – Film Reversive Print จากการประกวดสิ่งพิมพ์ระดับ Asian Packaging Excellence Awards 2023

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัล Gold Winner of Gravure – Film Reversive Print  จากการประกวดสิ่งพิมพ์ระดับ Asian Packaging Excellence Awards 2023 […]

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด รับรางวัล Silver Award ด้านบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure จากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คุณสุรศักดิ์ เรืองธนู วิศวกร พร้อมด้วย คุณทวีศักดิ์ ลอยศักดิ์ ผู้จัดการแผนก หน่วยงานพิมพ์กราเวียร์ เป็นผู้แทน บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ […]

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมพลังแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย ร่วมใจจัดกิจกรรมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดยตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมน้อมรำลึกในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ จุดบริเวณที่มีธงชาติภายในโรงงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wearecp.com/cpg-2023-09-28/

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปลูกต้นไม้ “ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง-เขาเขียว” ในโครงการซีพีพีซีปลูกเพื่อความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่องค์กร Net Zero Carbon

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณภวัฒ ริ้วศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด คุณทินพล กัลยาสิริพัทธ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีพีซี จำกัด […]