News

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศิวพร มณีศิริ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนผู้บริหารบริษัทในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2566 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบโล่รางวัล […]

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 8

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลใน พิธีมอบรางวัลของจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนมหิศราธบดี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 […]

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 2 

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานบางปะกง ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลใน พิธีมอบรางวัลของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นที่ห้องเทพราช โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนท์โฮเทล ตำบลคลองนา อำเมืองฉะเชิงเทรา […]

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ ชมรมเพื่อนห่วงใยเพื่อน ร่วมกันดูแลพนักงาน ครอบครัวพนักงานและผู้สูงอายุในชุมชน ที่เจ็บป่วยติดเตียง

กลุ่มธุรกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และชุมชนใกล้เคียงบริษัท จึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม “เพื่อนห่วงใยเพื่อน” เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยกันดูแลพนักงาน ครอบครัวพนักงานและผู้สูงอายุในชุมชน ที่เจ็บป่วยติดเตียง โดยในปี 2566 นี้ ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยและมอบสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ เวชภัณฑ์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม […]

บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด คว้ารางวัล Gold Winner of Gravure – Film Reversive Print จากการประกวดสิ่งพิมพ์ระดับ Asian Packaging Excellence Awards 2023

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัล Gold Winner of Gravure – Film Reversive Print  จากการประกวดสิ่งพิมพ์ระดับ Asian Packaging Excellence Awards 2023 […]

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด รับรางวัล Silver Award ด้านบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure จากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คุณสุรศักดิ์ เรืองธนู วิศวกร พร้อมด้วย คุณทวีศักดิ์ ลอยศักดิ์ ผู้จัดการแผนก หน่วยงานพิมพ์กราเวียร์ เป็นผู้แทน บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ […]

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมพลังแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย ร่วมใจจัดกิจกรรมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดยตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมน้อมรำลึกในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ จุดบริเวณที่มีธงชาติภายในโรงงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wearecp.com/cpg-2023-09-28/

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปลูกต้นไม้ “ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง-เขาเขียว” ในโครงการซีพีพีซีปลูกเพื่อความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่องค์กร Net Zero Carbon

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณภวัฒ ริ้วศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด คุณทินพล กัลยาสิริพัทธ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีพีซี จำกัด […]

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังความร่วมมือจัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup 2023 ประจำปี 2566”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังความร่วมมือจัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup 2023 ประจำปี 2566” ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง กว่า […]

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด รับรางวัล TPM Excellence Award 2022, Category A จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM)

นายภวัฒ ริ้วศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับรางวัล TPM Excellence Award 2022, Category A จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) […]