บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด รับรางวัล Silver Award ด้านบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure จากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คุณสุรศักดิ์ เรืองธนู วิศวกร พร้อมด้วย คุณทวีศักดิ์ ลอยศักดิ์ ผู้จัดการแผนก หน่วยงานพิมพ์กราเวียร์ เป็นผู้แทน บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมรับรางวัล Silver Award ด้านบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure จากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 16 (16th Thai Print Awards) โดยมี คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้อง The Crystal Box ชั้น19 Gaysorn Urban Resort โดยการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 16 จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด Connecting to a Sustainable Future การเชื่อมต่อกับอนาคตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.wearecp.com/cppc-2023-10-02/

Comments are closed.
Categories