Monthly Archives: May 2021

การคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการในการผลิต กระสอบพลาสติก (ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่  www.cpwovenbag.com ) ขึ้นมาจนสามารถนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมและการบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับทุกคน  เพราะในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิตต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ได้ กระสอบพลาสติก มีคุณภาพ มีความแข็งแรงและมีความทนทานเหมาะสมกับการใช้ในแต่ละภาคอุตสาหกรรม รวมถึงยังสะดวกต่อการขนย้าย และนอกจากความคงทนแข็งแรงแล้วความสวยงามอย่างการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ กระสอบพลาสติก ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราให้ความสำคัญเพราะนั่นหมายถึงการสะท้อนตัวตนของแบรนด์และสินค้าออกมาได้อย่างดีเยี่ยม และสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของสินค้าออกมาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น วันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกขั้นตอนกระบวนผลิตกระสอบพลาสติกว่า การที่เราจะได้ กระสอบพลาสติก […]
Read more
          โดยทั่วไปแล้วการใช้ ท่อพีวีซี (ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ https://advancedpipe.co.th/) สำหรับครัวเรือนนี้ถือเป็นเรื่องที่เป็นปกติเป็นอย่างมากโดยผมเชื่อว่าทุกครอบครัวต้องมีการติดตั้ง ท่อพีวีซี สำหรับไว้อุปโภคและบริโภคกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่รู้หรือไม่ว่า ท่อพีวิซี ที่เราคัดเลือกมามีคุณภาพและได้รับมาตรฐานอย่างเพียงพอแล้วหรือยัง รวมทั้ง ท่อพีวีซี ที่ในแต่ละครอบครัวที่กำลังใช้งานอยู่นั้นมีอันตรายส่งผลกับร่างกายหรือสุขภาพของตนเองหรือไม่ เราจะมาเจาะลึกในเรื่องนี้กันครับ             จริง ๆ สารโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) […]
Read more
คุณภาพของ กระสอบพลาสติก (ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่  www.cpwovenbag.com ) สำหรับบรรจุสินค้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในแง่ของการขนส่งสินค้า เนื่องจากในขณะที่ทำการขนส่งสินค้า สินค้าจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังโกดังสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ หรือใช้เวลานานกว่าจะถึงสถานที่สำหรับจัดจำหน่าย ดังนั้น คุณภาพของ กระสอบพลาสติก จึงสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าภายในเอาไว้ ทั้งยังป้องกันสินค้าเสียหายจากการขนย้ายสินค้าได้มากกว่ากระสอบพลาสติกที่ไม่ได้ผลิตตรงตามมาตรฐานและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างถูกต้อง ผมจึงจะมาพูดถึงการควบคุมคุณภาพของกระสอบพลาสติก และการเลือกกระสอบพลาสติกที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อสินค้าและการขนส่งสินค้าอย่างไรการควบคุมคุณภาพของกระสอบพลาสติกตามมาตรฐานการผลิตกระสอบพลาสติกของพรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระสอบพลาสติก มาตรฐานเลขที่ มอก.729-2553 […]
Read more
Categories