กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ ชมรมเพื่อนห่วงใยเพื่อน ร่วมกันดูแลพนักงาน ครอบครัวพนักงานและผู้สูงอายุในชุมชน ที่เจ็บป่วยติดเตียง

กลุ่มธุรกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และชุมชนใกล้เคียงบริษัท จึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม “เพื่อนห่วงใยเพื่อน” เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยกันดูแลพนักงาน ครอบครัวพนักงานและผู้สูงอายุในชุมชน ที่เจ็บป่วยติดเตียง โดยในปี 2566 นี้ ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยและมอบสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ เวชภัณฑ์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และนม ให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นครอบครัวพนักงาน จำนวน 18 ราย และผู้ป่วยในชุมชน จำนวน 27 ราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ อนามัยและโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจ ตลอดจนให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย ผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอดี”

#ชมรมเพื่อนห่วงใยเพื่อน #ซีพีพีซีห่วงใยพนักงาน #ซีพีพีซีห่วงใยสังคม

Comments are closed.
Categories