บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 2 

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานบางปะกง ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลใน พิธีมอบรางวัลของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นที่ห้องเทพราช โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนท์โฮเทล ตำบลคลองนา อำเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา  

โดยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบที่ดี ในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ โดยทั้งนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์ 

Comments are closed.
Categories