บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “ นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” (Thailand HR Innovation Award 2022) ระดับ Gold Award

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “ นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” (Thailand HR Innovation Award 2022) ระดับ Gold Award จากความสำเร็จของโครงการ ซีพีพีซี ห่วงใยใส่ใจคุณ เป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการผสมผสาน “ทุกรูปแบบ ทุกที่ ทุกเวลา”  ที่ให้บริการสุขภาพทั้งในรูปแบบ Offline และ Online เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียงทั้งที่เป็นญาติพนักงานรวมถึงขยายผลไปยังผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ในงาน Thailand HR Day 2022 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

Comments are closed.
Categories