กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปลูกต้นไม้ “ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง-เขาเขียว” ในโครงการซีพีพีซีปลูกเพื่อความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่องค์กร Net Zero Carbon

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณภวัฒ ริ้วศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด คุณทินพล กัลยาสิริพัทธ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และนายนิยม ตุนาค ประธานป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง-เขาเขียว จัดกิจกรรม ซีพีพีซีปลูกเพื่อความยั่งยืน โดยร่วมกันปลูกป่าไผ่ซางหม่น จำนวน 12,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง-เขาเขียว ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ มีการปลูกในพื้นที่ป่าชุมชนฯ จำนวน 780 ไร่ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดคาร์บอนไดออกไซด์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ และสอดคล้องไปกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งเป้าหมาย ที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2030 และ Net zero ในปี 2050

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.wearecp.com/cppc-2023-09-25/

Comments are closed.
Categories