บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด รับรางวัล TPM Excellence Award 2022, Category A จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM)

นายภวัฒ ริ้วศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับรางวัล TPM Excellence Award 2022, Category A จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้หลักการการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) หรือ TPM ณ Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

Comments are closed.
Categories