บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” โรงครัวพระราชทาน

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" โรงครัวพระราชทาน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ทีผ่านมา บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” โรงครัวพระราชทาน และร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ถาดอาหารพลาสติกพร้อมฝา จำนวน 1,000 กล่อง ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านฉาง เพื่อนำไปบรรจุอาหาร แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิดใน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง เป็นผู้รับมอบ จากตัวแทนบริษัทฯ

Comments are closed.