Monthly Archives: October 2023

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลใน พิธีมอบรางวัลของจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนมหิศราธบดี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 […]
Read more
บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานบางปะกง ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลใน พิธีมอบรางวัลของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นที่ห้องเทพราช โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนท์โฮเทล ตำบลคลองนา อำเมืองฉะเชิงเทรา […]
Read more
กลุ่มธุรกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และชุมชนใกล้เคียงบริษัท จึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม “เพื่อนห่วงใยเพื่อน” เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยกันดูแลพนักงาน ครอบครัวพนักงานและผู้สูงอายุในชุมชน ที่เจ็บป่วยติดเตียง โดยในปี 2566 นี้ ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยและมอบสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ เวชภัณฑ์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม […]
Read more
บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัล Gold Winner of Gravure – Film Reversive Print  จากการประกวดสิ่งพิมพ์ระดับ Asian Packaging Excellence Awards 2023 […]
Read more
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คุณสุรศักดิ์ เรืองธนู วิศวกร พร้อมด้วย คุณทวีศักดิ์ ลอยศักดิ์ ผู้จัดการแผนก หน่วยงานพิมพ์กราเวียร์ เป็นผู้แทน บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ […]
Read more
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดยตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมน้อมรำลึกในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ จุดบริเวณที่มีธงชาติภายในโรงงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wearecp.com/cpg-2023-09-28/
Read more
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณภวัฒ ริ้วศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด คุณทินพล กัลยาสิริพัทธ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีพีซี จำกัด […]
Read more
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังความร่วมมือจัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup 2023 ประจำปี 2566” ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง กว่า […]
Read more
Categories