กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังความร่วมมือจัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup 2023 ประจำปี 2566”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังความร่วมมือจัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup 2023 ประจำปี 2566” ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง กว่า 25 องค์กร เพื่อลดปัญหาขยะที่หลุดรอดลงสู่ทะเล ฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งส่งเสริมการนำทรัพยากร กลับมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี คุณศุภชัย เสือกลับ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด นำทีมผู้บริหารและเพื่อนพนักงานร่วมกันทำความสะอาดชายฝั่งบริเวณหาดแหลมเจริญ – หาดสุชาดา สามารถรวบรวมปริมาณขยะได้กว่า 101 กิโลกรัม

Comments are closed.
Categories