News

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด นำโดย คุณณัฐพล จันทร์เรือง และคุณยิ่งใหญ่ นาเวียง ได้ลงพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบกระสอบจำนวน 30,000 ใบ ให้แก่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางยลดา หวังศุภกิจโกศล […]
Read more
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ทีผ่านมา บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” โรงครัวพระราชทาน และร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ถาดอาหารพลาสติกพร้อมฝา จำนวน 1,000 กล่อง ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านฉาง เพื่อนำไปบรรจุอาหาร แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิดใน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง […]
Read more
เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (CPPC) ร่วมมอบข้าวกล่องจากครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 วันละ 500 กล่อง พร้อมหน้ากากอนามัยซีพี ให้ชาวชุมชนเคหะบ้านเอื้อและกลุ่มชมรมช่อม่วง (ชุมชนเคหะบางพลีโครงการ4) จ. […]
Read more
บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด รับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2564 ระดับประเทศ ( Thailand Labor Management Excellence Award 2021) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีคุณยิ่งใหญ่ นาเวียง ผู้จัดการทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ […]
Read more
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายยิ่งใหญ่ นาเวียง ผู้จัดการทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ ผู้แทนจากบริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด   เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (พ.ศ.2559-2563) โดยบริษัทฯมีความที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและจัดสวัสดิการให้มีความเหมาะสม […]
Read more
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์เขตประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา ผู้บริหารและพนักงานร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันรูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 14:00 -15:30 น. ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data […]
Read more
วันที่ 11 กันยายน 2561 – บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดกิจกรรม “โรงอาหารสะอาดและปลอดภัยสำหรับนักเรียน” ที่ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ท่านประธานประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมพนักงานที่เป็นชมรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ […]
Read more
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 – พนักงานของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ภายใต้ชมรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำ ริร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน อาจารย์ และนักเรียนในกิจกรรม “ทำดีเพื่อแม่” ด้วยการทำความสะอาด ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและจัดการภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา […]
Read more
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คุณอิสระวัจน์ สิทธิการุณ เป็นตัวแทนจาก บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลโล่รางวัลบริษัทเอกชนสนับสนุนผู้พิการดีเด่นจากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) กับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อีก […]
Read more
ดร.อุสา สมนึก รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนของบริษัทในการจดทะเบียนคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ กับผลิตภัณฑ์กระสอบทอสาน ณ โรงแรมเซ็นทาร่า แกรนด์ในวันที่ 19 กันยายน 2560
Read more