วันเก็บขยะชายหาดสากล

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับองค์กรทั้งจากของรัฐ และเอกชนในจังหวัดระยอง เก็บขยะจากหาดแม่รำพึง ในวันเก็บขยะชายหาดสากลประจำปี 2560 ซึ่งอาสาสมัครต้องเก็บขยะตามชายหาดในระยะ 3 กิโลเมตร กิจกรรมนี้เป็นการรณรงค์ให้เกิดสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »