พิธีมอบทุนการศึกษา

คุณประเสริฐ กับคุณทัศนีย์ พุ่งกุมารได้มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 มีนักเรียนและนักศึกษา 329  ราย จาก สระบุรี ชลบุรี และสงขลา ที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »