จดทะเบียนคาร์บอน ฟุตพริ้นท์

ดร.อุสา สมนึก รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนของบริษัทในการจดทะเบียนคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ กับผลิตภัณฑ์กระสอบทอสาน ณ โรงแรมเซ็นทาร่า แกรนด์ในวันที่ 19 กันยายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »