รางวัลบริษัทเอกชนสนับสนุนผู้พิการดีเด่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คุณอิสระวัจน์ สิทธิการุณ เป็นตัวแทนจาก บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลโล่รางวัลบริษัทเอกชนสนับสนุนผู้พิการดีเด่นจากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) กับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อีก 25 แห่งสนับสนุนผู้พิการทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง พิธีรับรางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของวันผู้พิการโลกในปี 2560 ซึ่งจัดในวันที่ 1 ถึง 3 ธันวาคม 2560 ที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

Comments are closed.