กิจกรรมจิตอาสา “ทำดีเพื่อแม่”

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 – พนักงานของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ภายใต้ชมรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำ ริร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน อาจารย์ และนักเรียนในกิจกรรม “ทำดีเพื่อแม่” ด้วยการทำความสะอาด ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและจัดการภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วัดสุนีย์ศรัทธาธรรมอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดปกรณ์ธรรมาราม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Comments are closed.