โรงอาหารสะอาดและปลอดภัยสำหรับนักเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2561 – บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดกิจกรรม “โรงอาหารสะอาดและปลอดภัยสำหรับนักเรียน” ที่ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ท่านประธานประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมพนักงานที่เป็นชมรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับอาสาสมัครจากบริษัท ได้ปรับปรุงความสะอาดและความปลอดภัยในพื้นที่เตรียมอาหาร อุปกรณ์ทำครัว และโรงอาหาร รวมถึงพื้นที่รอบโรงเรียนด้วย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความยั่งยืนของบริษัท ซีพีพีซี ประจำปี 2561
Comments are closed.