กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์เขตประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา ผู้บริหารและพนักงานร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันรูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 14:00 -15:30 น. ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data เพื่อเป็นส่วนร่วมในการปกป้อง แก้ปัญหา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยนำ Big Data และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการตรวจสอบ และตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือป้องกันคอร์รัปชัน

Comments are closed.