การเลือก กระสอบพลาสติก ให้เหมาะสำหรับบรรจุวัตถุดิบและอาหาร

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่  www.cpwovenbag.com

สนใจผลิตภัณฑ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  Tel: 044  325 030 Ext. 774

กระสอบพลาสติก

กระสอบพลาสติก แบบใด เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ?
กระสอบพลาสติก (ดูรายละเอียดสินค้ากระสอบพลาสติก ของบริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้ที่ www.cpwovenbag.com ) สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหารเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะโดยปกติแล้ว กระสอบพลาสติก นั้นจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอาหารเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งออกเป็น ข้าว แป้ง น้ำตาล รวมไปถึงอาหารสัตว์ เราจึงจำเป็นต้องใส่ใจตั้งแต่กระบวนคัดเลือกพลาสติก และมาตรฐานของ กระสอบพลาสติก ว่าสามารถใช้สัมผัสกับวัตถุดิบหรืออาหารได้โดยที่ไม่ทำอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างเด็ดขาด เพราะฉะนั้นมาเลือกกันว่า กระสอบพลาสติก แบบใดเหมาะสมกับการนำมาใส่บรรจุวัตถุดิบหรืออาหาร

มาตรฐานของกระสอบพลาสติกที่เหมาะสำหรับบรรจุวัตถุดิบและอาหาร
สำหรับกระสอบพลาสติกที่นำมาบรรจุอาหารนั้นใช้เกณฑ์การประเมินหลายประการด้วยกัน โดยก่อนที่ถูกนำมาบรรจุวัตถุดิบหรืออาหารนั้นกระสอบพลาสติกควรมีคุณสมบัติตรงตามพ.ร.บ. เรื่อง การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารระบุไว้ ดังนี้

 1. วัสดุ
  สำหรับวัสดุที่ใช้นั้นต้องทำจากเรซินบริสุทธิ์ผ่านมาตรฐานในชั้นคุณภาพสำหรับสัมผัสอาหาร(Food Contact Grade) โดยมีการพิสูจน์หรือต้องแสดงเอกสารเพื่อรับรองคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยอมรับ
 2. คุณลักษณะทั่วไป
  โดยกระสอบพลาสติกจะต้องไม่มีตำหนิที่ส่งผลเสียต่อการใช้งาน รวมถึงเมื่อเปิดปากกระสอบและไม่ทำให้ปากกระสอบหลุดลุ่ย
  3.คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
  สำหรับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเราใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตกระสอบพลาสติกขึ้นมานับตั้งแต่สีที่ใช้พิมพ์และสีที่ผสมในพลาสติกด้วย ซึ่งต้องเป็นสีที่มีคุณภาพสูงสามารถสัมผัสกับวัตถุดิบหรืออาหารได้ รวมถึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเด็ดขาด และต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ
  นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดมากมายที่พ.ร.บ. เรื่อง การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารระบุไว้ โดยกลุ่มบริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ให้ความสำคัญมาโดยตลอดเพื่อให้กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากที่สุด เพราะว่ามาตรฐานการผลิตกระสอบพลาสติกเป็นสิ่งที่เราไม่อาจละเลย

รูปแบบของกระสอบพลาสติกที่เหมาะสำหรับบรรจุวัตถุดิบและอาหาร
ต้องบอกก่อนเลยว่ามีกระสอบพลาสติกหลายรูปแบบเลยทีเดียวสามารถที่สามารถนำมาเพื่อบรรจุอาหารได้ แต่มีกระสอบพลาสติกในรูปแบบใดบ้างมาติดตามกันครับ
• กระสอบพิมพ์กราเวียร์ความโดดเด่นของกระสอบชนิดนี้คือการพิมพ์ลายที่เหมือนจริง และมีความสวยงามมากกว่ากระสอบพลาสติกในรูปแบบอื่น ๆ โดยปกตินิยมนำมาเป็นบรรจุอาหารของสัตว์เพราะว่าป้องกันความชื้นและอากาศซึมผ่านได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะกับการนำมาบรรจุวัตถุดิบและอาหารนั่นเอง
• กระสอบพลาสติกทอสาน เป็นกระสอบพลาสติกที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะว่ามักจะถูกนำมาบรรจุใส่วัตถุดิบหรืออาหารประเภทข้าว น้ำตาล แป้ง เพราะใช้สีธรรมชาติในการผลิต นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้บรรจุอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
• กระสอบเคลือบนอกเป็นกระสอบที่เหมาะกับการนำมาใช้เพื่อบรรจุอาหารสัตว์ เพราะด้วยการเคลือบลายภายนอกทำให้กระสอบชนิดนี้มีความทนทานเป็นอย่างมาก ทำให้นอกจากเหมาะสำหรับบรรจุอาหารสัตว์ ยังสามารถใช้เพื่อบรรจุสารเคมีได้อีกด้วย
• กระสอบพิมพ์แบบฮาล์ฟโทน เป็นกระสอบพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือสามารถป้องกันความชื้นได้สามารถบรรจุสินค้าที่หนักมากเป็นพิเศษได้ โดยส่วนใหญ่มักถูกนำมาใช้เพื่อบรรจุอาหารสัตว์เช่นกัน

อย่างที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของกระสอบพลาสติกประเภทบรรจุอาหารเป็นอย่างดี และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานทำให้ผู้บริโภคทุกคนสามารถมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเลือกกระสอบพลาสติกเพื่อบรรจุอาหารของเราว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cppc.co.th/woven
และ https://www.cpwovenbag.com

Comments are closed.
Categories