บรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ กับประเภทและการใช้งานทั่วไป

บรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ กับประเภทและการใช้งานทั่วไป

บรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ (ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ www.cppcrigid.com) เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นโดยการให้ความร้อนกับแผ่นพลาสติกและขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงที่คลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยมีแผ่นพลาสติกผนึกด้านหน้าและแผ่นกระดาษแข็งผนึกด้านหลัง เพื่อบรรจุและปกป้องผลิตภัณฑ์ โดยสามารถทำเป็นรูปทรงใดก็ได้ เช่น รูปทรงผิดปกติ  เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างไม่คงที่อย่างภาพตุ๊กตาฟุตบอลที่แสดงในภาพด้านล่าง

            โดยทั่วไปแล้วบรรจุภัณฑ์บางอย่างจะบรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ ได้แก่ สินค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ยูเอสบี, สายเคเบิล, หูฟัง) ของเล่น, เครื่องเขียน (เช่น ปากกา, หมุดวาดรูป, คลิปหนีบกระดาษ, กาว) แบตเตอรี่, แปรงสีฟัน และไหมขัดฟัน, สินค้า DIY (เช่น สกรู, ตะปู, น็อต, สลักเกลียว) เม็ดยาและแคปซูลยา, สินค้าที่มีชิ้นส่วนละเอียดอ่อน, สินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหัก (เช่น ตลับหมึก, เครื่องพิมพ์)

            บรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ หากรูปร่างของผลิตภัณฑ์มีบางส่วนที่เปราะบาง เช่น แขนของตุ๊กตาฟุตบอลดังภาพที่แสดงในด้านบน จึงจะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์สามารถป้องกันผลิตภัณฑ์ได้ ในขณะที่กระเป๋าหรือกล่องไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน จึงเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมมักบรรจุเม็ดยาหรือแคปซูลยาลงบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ รวมไปถึงป้องกันการงัดแงะ เช่น นำผลิตภัณฑ์บางส่วนออก จะสามารถตรวจสอบเห็นได้อย่างชัดเจนจากการแตกในบรรจุภัณฑ์

ประเภทของบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ทั่วไปที่พบบ่อยสุด มีดังนี้:

  1. Face Seal Blisterมีพลาสติกขึ้นรูปรอบๆผลิตภัณฑ์ และผนึกด้วยความร้อนกับแผ่นกระดาษแข็ง บรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ประเภทนี้มีราคาไม่สูงนักมักใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปริมาณมาก
  2. Full-face Seal Blister บรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ประเภทนี้ไม่เพียงแต่ล้อมรอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด       แต่ยังรวมถึงด้านหลังแผ่นกระดาษแข็งด้วย หรือเลื่อนผ่านชิ้นส่วนพลาสติกเพิ่มเติมในแต่ละด้าน      เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์แข็งแรงขึ้นเช่น มุมโค้งงอได้ยาก และดูดีขึ้น
  3. Full Card Blister มีลักษณะคล้ายกับ Full-face Seal Blister ซึ่งครอบคลุมขนาดเต็มของแผ่นกระดาษแข็งแต่ไม่ได้ปิดผนึกด้วยความร้อน แต่เป็นการพันไว้รอบๆแผ่นกระดาษแข็ง สามารถเลื่อนเข้า เลื่อนออกได้
  4. Trapped Blister มีลักษณะคล้ายกับบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ทั่วไปแต่ส่วนพลาสติกที่ติดกับแผ่นกระดาษแข็ง จะมีแผ่นกระดาษแข็งอีกชิ้นอยู่ด้านหน้า ซึ่งพอดีกับรูปร่างของบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์จากนั้นพลาสติกจะติดอยู่ระหว่างแผ่นกระดาษแข็งทั้งสองชิ้นโดยชิ้นส่วนบนสุดเป็นแบบไดคัท เพื่อให้พอดีกับรูปร่างบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ประเภทนี้ไม่ใช้วิธีการผิดผนึกด้วยความร้อน ต้นทุนการผลิตจึงถูกกว่า รวมถึงป้องกันการงัดแงะได้ชัดเจน เมื่อแผ่นกระดาษแข็งด้านหน้าขาดและดูดีขึ้นเมื่อหุ้มพลาสติก
  5. Clamshell เป็นบานพับที่ทั้งสองด้านพับเข้าหากัน เพื่อให้เป็นบรรจุภัณฑ์แบบปิด

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cppc.co.th/pvc-pipe-fitting/
และ www.cppcrigid.com

Comments are closed.
Categories