ติดต่อเรา

กระสอบพลาสติก

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด

+66 4432 5032-3

ที่อยู่: 140 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว,
อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30340

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

+66 3857 1883, +66 3857 1884 ต่อ 611-613

ที่อยู่: 52 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลพิมพา
อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180

พลาสติกแผ่นแข็งและเคลือบ

+66 3863 6704-5

ที่อยู่ 111/1 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

ท่อพีวีซีและข้อต่อ

+66 8 4388 3709, +66 8 4388 3718, +66 3863 6704-5

ที่อยู่: 111/4 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

แกนกระดาษ

+66 3863 6704-5

ที่อยู่: 111/1 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

ผ้าใยสังเคราะห์

+66 8 3988 9255

ที่อยู่: 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาธรรมมาภิบาลของบริษัท
คลิกที่นี่

สนใจร่วมงานกับบริษัท

คลิกที่นี่