ให้ข้อมูลการร้องเรียน

ติดต่อศูนย์รับร้องเรียน กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายระบบมาตรฐานคุณภาพและความยั่งยืนองค์กร
ที่อยู่ : 313 อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 038-636705 ต่อ 2008
อีเมล์ :

หากท่านต้องการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน โดยตรงต่อศูนย์รับร้องเรียน กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์
เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงานของบริษัท ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูล ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ

  ชื่อ-สกุล*

  เบอร์โทร

  อีเมล์

  บริษัท*

  หัวข้อเรื่อง*

  รายละเอียด

  กรุณาใส่รหัสนี้: captcha